2019-06-05 15:20:19

Izložba "Lajkaj različitost, šeraj toleranciju"

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. provodi projekt "Lajkaj različitost, šeraj toleranciju!" koji je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Projekt za cilj ima omogućiti djeci i mladima da izvan redovitog odgojno-obrazovnog sustava steknu znanja o vršnjačkom nasilju kao i vještine nenasilnog rješavanja sukoba te da usvoje primjerena stajališta o samom problemu.

Korisnici/e projekta su učenici/e dvije osnovne i dvije srednje škole s područja Vukovarsko-srijemske županije. U okviru projekta ukupno je održano 14 edukativnih i 4 kreativne radionice. Likovni i pisani radovi učenika/ca, nastali za vrijeme održavanja kreativnih radionica, bit će izloženi na dvjema izložbama. Izložba s radovima učenika/ca OŠ Blage Zadre Vukovar i OŠ Mijat
Stojanović Babina Greda održat će se dana 11. lipnja 2019. godine u 11:00 sati. u Vukovaru, u Gradskoj knjižnici Vukovar, Trg Republike Hrvatske 1.

Izložba s radovima učenika/ca Gimnazije Županja i Tehničke škole Županja održat će se dana 14. lipnja 2019. godine u 13:00 sati u Županji u Gradskoj knjižnici Županja, Veliki kraj 66.

Najbolje radove očekuju i vrijedne nagrade.


Osnovna škola "Mijat Stojanović" Babina Greda