2019-09-10 07:56:16

Projekt „Užina za sve IV.“

Molimo roditelje koji su u lipnju ispunili anketu o ostvarivanju prava na besplatnu kuhinju i zaokružili da je učenik korisnik doplatka, da dokazni dokument dostave razrednicima/učiteljicama.

Dokazni dokumenti kojima se dokazuje kako je učenik korisnik doplatka su: 

  •  Važeće Rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu ili
  •  Potvrda o isplaćenom doplatku za djecu HZMO-a ili
  •  Potvrda o visini dohotka i primitaka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka.

Besplatna kuhinja za učenike započinje 1. listopada 2019. 

 


Osnovna škola "Mijat Stojanović" Babina Greda