2020-01-08 14:45:48

NATJEČAJ - STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA EDUKACIJSKO - REHABILITACIJSKOG PROFILA - određeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. , 68/18. i 98/19.),Osnovna škola "Mijat Stojanović“, Babina Greda, dana 8. siječnja 2020.godine o b j a v lj u j e 

                                                   N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

STRUČNOG SURADNIKA/STRUČNE SURADNICE EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena

Natječaj za stručnog suradnika/stručnu suradnicu edukacijsko - rehabilitacijskog profila - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme možete pogledati na sljedećim poveznicama:

web stranica Škole

i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


Osnovna škola "Mijat Stojanović" Babina Greda