preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Mijat Stojanović" Babina Greda

Login
Virtualna šetnja školom
Meteorološka postaja u Babinoj Gredi

 

 

http://istrastream.com/ws/os_babina_greda/

Kalendar
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

Školsko zvono
 
Jutarnja smjena
1. sat 7.45-8.30
2.sat 8.35-9.20
3.sat 9.25-10.10
veliki odmor
4.sat 10.25-11.10
5.sat 11.15.-12.00
6.sat 12.05-12.50
 
 
Poslijepodnevna smjena
1.sat 13.30-14.15
2.sat 14.20-15.05
3.sat 15.10-15.55
veliki odmor
4.sat 16.10-16.55
5.sat 17.00-17.45
6.sat 17.50-18.35
Brojač posjeta
Ispis statistike od 24. 10. 2012.

Ovaj mjesec: 1345
Ovaj tjedan: 297
Danas: 2

E-novine

   

Tražilice

Web preglednici

         

Google Chrom    Internet Explorer   

         

   Mozilla         Opera            Safari

                                                                                                                                      Firefox

Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj za popunu radnog mjesta tajnika/ce škole
Autor: Đurđica Babić, 20. 5. 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i  68/18.),Osnovna škola "Mijat Stojanović“, Babina Greda dana 20. svibnja 2019.godine  o b j a v lj u j e:   

   N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta

TAJNIKA/CE ŠKOLE (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme– 40 sati tjedno,  uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca

UVJETI:

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete prema člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Sukladno članku 105., stavak 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:

a) Sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski studij javne uprave,
b) Preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)


Uz vlastoručno pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  3. presliku dokaza o državljanstvu
  4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Osnovna škola „Mijat Stojanović“, Babina Greda može koristiti, prikupljati, čuvati i obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Mijat Stojanović“ Babina Greda (http://www.os-mstojanovic-babinagreda.skole.hr/ - pod „Važni dokumenti“). Povjerenstvo za vrednovanje kandidata provest će pisanu provjeru kandidata, a pet (5) kandidata koji bude imalo najveći broj bodova bit će pozvani na usmeni dio provjere s Povjerenstvom. Nakon provedenog usmenog dijela, Povjerenstvo sastavlja rang listu te se tri (3) najbolje rangirana kandidata pozivaju na razgovor (intervju) s ravnateljicom Škole.

Za kandidata koji ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Škole (http://www.os-mstojanovic-babinagreda.skole.hr/) bit će objavljeno područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja najkasnije pet (5) dana prije održavanja testiranja. Kandidati su dužni u svojoj prijavi navesti e-mail adresu na koju će Škola poslati obavijest o testiranju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama Škole (20.5. 2019. – 28.5. 2019.) na adresu:

 

OSNOVNA ŠKOLA „MIJAT STOJANOVIĆ“

VLADIMIRA NAZORA 1

32 276 BABINA GREDA

(za natječaj - tajnik/ca Škole)

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja bit će pravovremeno objavljeni na mrežnoj stranici Škole

http://www.os-mstojanovic-babinagreda.skole.hr/ 

 

KLASA: 112-07/19-01-01

URBROJ:2188-17-19-01-4

Babina Greda, 20. svibnja 2019. godine.                       

 

                                                           

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju